Thursday, April 21, 2005

Spaede Skridt...

Idag vover jeg pelsen for foerste gang, og stikker forsigtigt naesen indenfor i Blogosfaeren. Hvad skal jeg dog finde paa at skrive om? Kunst? Kultur? Politik?

Venner og familie? Livets gang i liden Colchester? Stort og smaat?

Nuvel, vi faar se. Paa gensyn.

1 comment:

Christianus said...

Godt begyndt er halvt fuldendt! Dette er blot en proeve...